Ordin 3071/ 2013 copii cu deficiente

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 3071/ 2013 privind aprobarea Conţinutului educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate.

 In baza:
    - prevederilor art. 22. alin. (6) din HGR 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,
    in temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Continutul educativ pentru interventie timpurie anteprescolara destinat copiilor cu deficiente senzoriale multiple/surdocecitate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 146 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri 1.

    ART. 2
    In unitatile de invatamant/sectiile cu predare in limba unei minoritati nationale se vor aplica prevederile art. 45 alin. (1) din Legea educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 3
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, Institutul de Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *