Ordin 4016/2011 Bani de liceu

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 4016/2011 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“
  • Monitorul Oficial 297 din 29 Aprilie 2011
  • Actul 4016 din 06 Aprilie 2011
  • Emitent: Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului

ART. I
    Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 916 din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) In situatia in care exista elevi care, pe parcursul anului scolar, isi pierd dreptul de a beneficia de sprijinul financiar «Bani de liceu», comisia judeteana/a municipiului Bucuresti responsabila cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», constituita la nivelul inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, poate realoca acest sprijin altor elevi.
    (2) Realocarea sprijinului financiar se poate face pentru elevii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», cu modificarile si completarile ulterioare, si care au fost omisi din lista initiala a beneficiarilor din diferite motive, care nu au depus contestatia in timpul destinat acestei proceduri sau care, din motive obiective, au completat dosarul cu intarziere.
    (3) Inainte de realocarea acestui sprijin, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti responsabila cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu» are obligatia de a transmite Comisiei nationale responsabile cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», constituita la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, lista elevilor propusi pentru realocarea sprijinului financiar. Lista intocmita la nivel judetean se transmite in formatul prevazut in anexa nr. 2^1.
    (4) Comisia nationala responsabila cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», constituita la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, analizeaza lista propusa de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti responsabila cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», in conformitate cu prevederile legale in vigoare ale acestui program, si valideaza sau nu elevii nou-introdusi in lista.
    (5) Comisia nationala responsabila cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu», constituita la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, va transmite comisiei judetene/a municipiului Bucuresti responsabile cu gestionarea Programului national de protectie sociala «Bani de liceu» lista cu elevii validati.
    (6) Sprijinul financiar «Bani de liceu» se realoca din luna imediat urmatoare pierderii acestui drept de catre elevul beneficiar initial, dupa validarea noilor elevi beneficiari."
    2. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 2^1, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. III
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala economic, finante, resurse umane, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Daniel Petru Funeriu0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *