Ordin 552/2012 norme legea adoptiei

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei publicat in Monitorul Oficial 245 din 11 Aprilie 2012.

 In temeiul art. 19 alin. (5) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    secretarul de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba modelul-cadru al atestatului de persoana sau familie apta sa adopte, prevazut in anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adoptiei:
    - Raport care atesta realizarea activitatii de informare prealabila a persoanei/familiei care isi exprima intentia de a adopta, prevazut in anexa nr. 2;
    - Cerere de evaluare in vederea eliberarii atestatului de familie/persoana apta sa adopte, prevazuta in anexa nr. 3;
    - Declaratie a parintilor firesti/rudelor pana la gradul al IVlea ca nu doresc sa se ocupe de cresterea si ingrijirea copilului, prevazuta in anexa nr. 4;
    - Raport bilunar privind evolutia copilului incredintat in vederea adoptiei si a relatiilor dintre acesta si adoptator/familia adoptatoare, prevazut in anexa nr. 5;
    - Raport final intocmit la sfarsitul perioadei de incredintare in vederea adoptiei privind modul in care copilul s-a adaptat noului mediu de viata, prevazut in anexa nr. 6;
    - Raport trimestrial postadoptie privind evolutia copilului adoptat si a relatiilor dintre acesta si persoana/familia adoptatoare, prevazut in anexa nr. 7;
    - Raport final de inchidere a cazului, la incheierea perioadei de monitorizare postadoptie, prevazut in anexa nr. 8;
    - Certificat de conformitate a adoptiei internationale potrivit art. 23 din Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la 29 mai 1993 la Haga, ratificata prin Legea nr. 84/1994, cu modificarile ulterioare, prevazut in anexa nr. 9;
    - Adresa prin care este solicitat sprijinul autoritatilor straine competente in vederea realizarii monitorizarii postadoptie a copilului adoptat conform procedurii adoptiei interne, prevazuta in anexa nr. 10;
    - Fisa de evaluare initiala a adoptatorului/familiei adoptatoare, prevazuta in anexa nr. 11;
    - Ancheta sociala intocmita in evaluarea adoptatorului/familiei adoptatoare, prevazuta in anexa nr. 12;
    - Formular continand informatiile detaliate ce se analizeaza si se includ in ancheta sociala, prevazut in anexa nr. 13;
    - Fisa de evaluare psihologica a persoanei/familiei adoptatoare, prevazuta in anexa nr. 14;
    - Formular continand informatiile detaliate ce se analizeaza si se includ in fisa de evaluare psihologica, prevazut in anexa nr. 15;
    - Fisa de observatie pe parcursul pregatirii adoptatorului/familiei adoptatoare, prevazuta in anexa nr. 16;
    - Raport final de evaluare a capacitatii de a adopta a adoptatorului/familiei adoptatoare, prevazut in anexa nr. 17;
    - Raport de consiliere si informare a parintilor firesti/tutorului anterior exprimarii consimtamantului la adoptie, prevazut in anexa nr. 18;
    - Fisa de informare a parintelui firesc/tutorelui ca urmare a realizarii activitatii de consiliere si informare in vederea exprimarii consimtamantului la adoptie, prevazuta in anexa nr. 19;
    - Fisa de informare a parintilor ca urmare a realizarii activitatii de consiliere si informare in vederea exprimarii consimtamantului in cazul adoptiei copilului de catre sotul/sotia parintelui firesc, prevazuta in anexa nr. 20;
    - Cerere de adoptie internationala pentru luarea in evidenta Registrului National pentru Adoptii, prevazuta in anexa nr. 21;
    - Raport continand informatii referitoare la copil, utilizat in cadrul procedurii adoptiei internationale, prevazut in anexa nr. 22;
    - Raport cu privire la evolutia relatiilor dintre copil si adoptator/familia adoptatoare, utilizat in cadrul procedurii adoptiei internationale, prevazut in anexa nr. 23;
    - Tematica sesiunilor de pregatire, prevazuta in anexa nr. 24.
    ART. 3
    Anexele nr. 1-24 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 4
    Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, Oficiul Roman pentru Adoptii, organismele private romane autorizate sa desfasoare activitati in cadrul procedurii adoptiei interne, precum si alte persoane juridice romane care desfasoara potrivit legii activitati in domeniul adoptiei interne vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *