Ordin 5606/2012 desfasurare evaluare nationala 2013

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 5606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013.

 In baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aproba Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a se desfasoara in anul scolar 2012-2013 in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011, prevazuta in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 4801/2010 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2010-2011.
    (2) Comisia Nationala de Organizare a Evaluarii Nationale poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a evaluarii nationale.
    (3) Comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluarii nationale vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video functionale a salilor de clasa din unitatile de invatamant in care se desfasoara probele pentru evaluarea nationala, a salilor in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si a salilor in care se preiau si se depoziteaza lucrarile scrise.
    ART. 3
    Programele pentru disciplinele la care se sustine evaluarea nationala, valabile in sesiunile anului 2013, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.801/2010.
    ART. 4
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, Ecaterina Andronescu

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013

  • 14 iunie 2013             Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 17 - 19 iunie 2013        Inscrierea la evaluarea nationala
  • 25 iunie 2013             Limba si literatura romana - proba scrisa
  • 26 iunie 2013             Limba si literatura materna - proba scrisa
  • 27 iunie 2013             Matematica - proba scrisa
  • 29 iunie 2013             Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00)
  • 29 iunie 2013             Depunerea contestatiilor (orele 16,00 - 20,00)
  • 30 iunie - 2 iulie 2013   Rezolvarea contestatiilor
  • 3 iulie 2013              Afisarea rezultatelor finale dupa contestati0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *