Ordin 65/2013 formulare de declaratii informative

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 65/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

 Avand in vedere dispozitiile art. 156^3 alin. (4) si (5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru a se asigura informatiile necesare determinarii bazei TVA pentru resursa proprie a Romaniei, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 103 din 9 februarie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La anexa 4, la "Instructiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ....»", primul paragraf va avea urmatorul cuprins:
    "Formularul «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ....» se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei."

    2. La anexa 4, la "Instructiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ....»", precizarile de la sectiunea "Cifra de afaceri" vor avea urmatorul cuprins:
    "Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei."

    3. La anexa 4, la "Instructiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ....»", primul paragraf va avea urmatorul cuprins:
    "Formularul «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ....» se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei."

    4. La anexa 4, la "Instructiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ....»", precizarile de la sectiunea "Cifra de afaceri" vor avea urmatorul cuprins:
    "Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei."

    5. La anexa 5, la punctul 3.2, literele a) si b), sintagma "cu cifra de afaceri mai mica de 35.000 euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioara sumei de 119.000 lei" se inlocuieste cu sintagma "cu cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei".

    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. III
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Descarca declaratii fiscale

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *