Ordin 73/2012 formulare subventie motorina

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

Ordin 73/2012 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 126/2010.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 67.007 din 26 martie 2012 al Directiei generale politici in sectorul vegetal si al Directiei generale politici in zootehnie si industrie alimentara,
    in temeiul art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

    ART. I
    Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 126/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 28 mai 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    - La articolul 3, litera b) va avea urmatorul cuprins:b) sa fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
    ART. II
    Beneficiarii prevazuti la art. 2 alin. (1) care indeplinesc conditiile stabilite la art. 3 din Procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 126/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pot depune cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare pentru perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a prezentului ordin si sfarsitul anului in care s-au infiintat.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *