Ordin 973/2013 taxe examen specializari medicale

Legislatia muncii  |  0 comentarii

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 973/2013 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013.

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane şi certificare nr. E.N. 7.980/2013,
    în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 613/2013,
    în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Cuantumul taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, organizat în perioada 8-22 octombrie 2013, se stabileşte la valoarea de 200 lei/participant.
    (2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, cont IBAN: RO57TREZ7025025XXX011206, deschis la Trezoreria Sector 2, cod cont 5025, Str. Vaselor nr. 31, sector 2, Bucureşti, cod poştal 021253.
    ART. 2
    (1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor laborator, radiologie-imagistică medicală şi balneofizioterapie, în condiţiile legii.
    (2) Persoanele care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contracte civile potrivit legii.
    ART. 3
    Direcţia generală resurse umane şi certificare şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *