Ordin ANAF 24/2013 - declaratia 200 din 2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin ANAF 24/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. Descarca declaratii fiscale 2013.

In temeiul prevederilor:
    - art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 5 alin. (4), art. 82, 83, art. 296^22, 296^24 si 296^25 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 1 alineatul (1), litera m) va avea urmatorul continut:
    "m) 260 «Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale», cod 14.13.02.13./3a, si anexa 1 «Situatie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit», respectiv anexa 2 «Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contributiei lunare de asigurari sociale»."

    2. La anexa 1, formularele 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, si "Anexa la Declaratia privind veniturile realizate din Romania" se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexa 1.

    3. La anexa 1, formularele 260 "Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit", cod 14.13.02.13./3a, si "Anexa la Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit" se modifica si se inlocuiesc cu formularele prevazute in anexa 2.

    4. La anexa 2, instructiunile privind completarea si depunerea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", cod 14.13.01.13, se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile prevazute in anexa 3.

    5. La anexa 4 "Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare a formularelor", literele n) si o) vor avea urmatorul cuprins:
    "n) Denumire: «Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formularul 260)»
    1. Cod: 14.13.02.13/3a
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tiparire: - se tipareste pe o singura fata; - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
    4. Se difuzeaza gratuit.
    5. Se utilizeaza, potrivit situatiei specifice a contribuabilului:
    - la stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit;
    - la stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate;
    - la stabilirea obligatiilor de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale.
    6. Se intocmeste in doua exemplare de catre organul fiscal competent, dupa cum urmeaza:
    6.1. organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
    6.2. organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
    6.3. organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, care realizeaza venituri, altele decat cele prevazute la pct. 6.2.
    7. Circula: - un exemplar, la contribuabil; - un exemplar, la organul fiscal competent.
    8. Se arhiveaza copia la dosarul contribuabilului.
    o) Denumire: «Situatie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit si Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contributiei lunare de asigurari sociale» [anexa 1 si anexa 2 la formularul 260, prevazut la lit. n)];
    1. Format: A4/t1
    2. Caracteristici de tiparire: - se tipareste pe o singura fata; - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.
    3. Se difuzeaza gratuit.
    4. Se utilizeaza, potrivit situatiei specifice a contribuabilului:
    - la stabilirea normei de venit in cazul contribuabililor care desfasoara doua sau mai multe activitati comerciale impuse pe baza normelor de venit (anexa 1 «Situatie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit»);
    - la stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contributiei lunare de asigurari sociale (anexa 2 «Situatie privind stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contributiei lunare de asigurari sociale»).
    5. Se intocmeste ca anexa la formularul 260.
    6. Circula si se arhiveaza impreuna cu formularul 260."

    ART. II
    (1) Formularele prevazute la art. I pct. 2, precum si instructiunile prevazute la art. I pct. 4 se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012.
    (2) Formularele prevazute la art. I pct. 3 se utilizeaza la stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si a obligatiilor de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale datorate incepand cu 1 ianuarie 2013.

    ART. III
    Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. IV
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *