Ordin ANAF 250/2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin ANAF 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Nou formular pentru declaratia 010.

In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 77, 77^1 si art. 78 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. Articolul 4^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1. - Categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
    a) taxa pe valoarea adaugata;
    b) impozitul pe profit;
    c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
    d) accizele;
    e) impozitul la titeiul din productia interna;
    f) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
    g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
    h) contributia de asigurari pentru somaj;
    i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
    j) contributia de asigurari sociale;
    k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
    l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
    m) redeventele miniere;
    n) redeventele petroliere;
    o) contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii;
    p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural;
    q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale;
    r) impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale."

    2. La anexa nr. 1, urmatoarele formulare se modifica si se inlocuiesc cu formularele cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul ordin:
    a) formularul "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
    b) formularul "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

    3. La anexa nr. 2, instructiunile de completare a urmatoarelor formulare se modifica si se inlocuiesc cu instructiunile de completare prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin:
    a) "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
    b) "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/5.

    ART. II
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. III
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrara se abroga.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. V
    Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *