Plangere contraventionala

Cereri  |  0 comentarii

Căile de atac impotriva procesului verbal de contraventie. Potrivit OG 2/2001 actualizata:
    ART. 31
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia.
    (2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte despăgubirea, iar cel căruia ii aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
    ART. 32

    (2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a carei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.
    (3) Plângerea suspenda executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 alin. (2) suspenda executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.

    ART. 33
    (1) Judecătoria va fixa termen de judecata, care nu va depăşi 30 de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.
    (2) In cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
    ART. 34
    (1) Instanta competenta sa soluţioneze plângerea, după ce verifica dacă aceasta a fost introdusă în termen, asculta pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii confiscării.
    (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la secţia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Recursul suspendă executarea hotărârii.

    ART. 35
    Plângerile impotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
    ART. 36
    Plângerea impotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, recursul formulat impotriva hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi orice alte cereri incidente sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

Descarca model de plangere contraventionalaComentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *