Proces verbal de cercetare administrativa

Proces Verbal   |  0 comentarii

Model de Proces verbal de cercetare administrativa

    Incheiat la ....(localitatea).......... la data de .....(ziua, luna, anul).........
    Subsemnatul (subsemnatii), ........(gradul profesional, numele de familie, prenumele si functia).........., din cadrul ........(institutiei de care apartin)............, in baza ........(decizie etc.).............. nr. ............ din ........(ziua, luna, anul)........, am efectuat in perioada de la ........(ziua, luna, anul)........... pana la ..........(ziua, luna, anul)............ cercetarea administrativa privind pe ............. din cadrul ............(institutia).......... .
    In urma ..................., am constatat urmatoarele: ................
    .......................................................................
    ....................................................................... .
    Prezentul proces-verbal din care fac parte integranta documentele si situatiile anexe a fost intocmit in ......... exemplare, cu urmatoarea destinatie: ....................................................... .

Comisia de cercetare administrativa
......................................
......................................


    NOTA:
    In procesul-verbal de cercetare administrativa se expun urmatoarele elemente:
    a) obiectul cercetarii administrative;
    b) valoarea pagubei constatate, operatiile, documentele, declaratiile si explicatiile din care rezulta aceasta;
    c) imprejurarile in care s-a produs si cauzele care au determinat-o, precum si oricare alte elemente necesare elucidarii acestor imprejurari si cauze;
    d) dispozitiile legale incalcate (se arata articolul, alineatul, numarul si data actului normativ);
    e) numele de familie si prenumele, prenumele tatalui si al mamei, data si locul nasterii, domiciliul, seria si numarul actului de identitate, precum si organul care l-a emis - ale persoanelor raspunzatoare de producerea pagubei;
    f) vinovatia autorului pagubei ori vinovatia fiecarui coautor si contributia acestora la producerea pagubei;
    g) notele explicative date de persoanele care raspund de paguba produsa, precum si punctul de vedere fundamentat legal al organului de cercetare administrativa fata de explicatiile si apararile formulate, bazat pe texte legale, documente si date certe;
    h) modul de recuperare a pagubei (angajament de plata in scris, angajament de plata in scris si concomitent depunerea sumei la casierie, dispozitie de imputare, comunicare de constituire ca parte civila etc.);
    i) concluzii si propuneri.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *