Proces verbal furnizori programe formare continua

Proces Verbal   |  0 comentarii

Ministerul Educatiei a emis Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea modelului de proces verbal care se întocmește de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate în urma evaluării finale a cursanților și a listei documentelor justificative privind desfășurarea activității de evaluare finală a acestora.

Potrivit Ordinului 4611/2005 furnizorii de programe de formare continuă sunt definiti astfel:

Art.14. (1) Sunt furnizori de programe de formare continuă, numiţi în continuare furnizori:
a) instituţiile prevăzute la art. 160 alin. (1) şi art. 135 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
b) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Consilul Naţional pentru Curriculum, Consiliul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare
c) structurile organizatorice/ instituţionale pentru implementarea programelor internaţionale la care România este parte (de exemplu programul Socrates, programul Leonardo), sau a programelor cu finanţare internaţională al căror beneficiar este M.Ed.C.(de exemplu programul Phare sau programe finanţate de Banca Mondială)
d) Fundaţii, asociaţii profesionale şi organizaţii nonguvernamentale care au ca obiect de activitate pregătirea, perfecţionarea, şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.
e) Structuri instituţionale internaţionale agreate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care au ca obiect de activitate pregătirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar;
(2) Pentru organizarea activităţilor prevăzute la art.11, categoriile 1 şi 3, furnizorii de formare continuă pot colabora cu instituţii similare, precum şi cu agenţi economici, potrivit prevederilor art. 160 alin. (2) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In legatura cu Ordin 3307/2013

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *