Proces verbal privind rezultatele referendumului

Proces Verbal   |  0 comentarii

Anexa 1 la OUG 41/2012 de modificare a Legii Referendumului - Legea 3/2000.


Judetul*) ..........................
Comuna (orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti) ............
Sectia de votare nr. ...............

PROCES-VERBAL privind rezultatele referendumului national asupra ..........

    1. Numarul persoanelor inscrise in lista pentru referendum ........................
    2. Numarul participantilor**) ........................................................................
    3. Numarul de buletine de vot primite pentru a fi intrebuintate ...................
    4. Numarul de buletine de vot ramase neintrebuintate .....................
    5. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA" ....................
    6. Numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU" .....................
    7. Numarul voturilor nule ............................................................................
    8. Numarul voturilor contestate ......................................................................
    9. Numarul intampinarilor si contestatiilor primite ........................
    10. Numarul intampinarilor si contestatiilor solutionate ......................
    11. Numarul intampinarilor si contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie ..........
    12. Expunerea pe scurt a modului de solutionare a intampinarilor si contestatiilor ...................

        Presedintele Biroului electoral,                      Membri:
    .........................................     ..............................
    (numele, prenumele, semnatura si stampila)   (numele, prenumele si semnatura)


    Data ....................

--------
    *) Municipiul Bucuresti, in cazul in care sectia de votare face parte din acest municipiu.
    **) Numarul participantilor trebuie sa fie egal cu suma ce rezulta din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 si 7

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *