Programa evaluare naţională limba italiana si bacalaureat limba turcă

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 6389/2012 privind aprobarea Programei de evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba şi literatura italiană maternă şi a Programei de bacalaureat naţional la disciplina limba turcă modernă emis de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului si publicat in Monitorul Oficial 12 din 2013.

Programa de evaluare nationala pentru elevii clasei a VIII-a la disciplina limba si literatura italiana materna

    I. Statutul disciplinei
    Limba si literatura italiana are, in cadrul evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, statut de disciplina obligatorie pentru absolventii claselor a VIII-a cu predare in limba italiana materna.
    Curriculumul de limba si literatura italiana materna destinat studierii acestei discipline de catre elevii apartinand etniei italiene care invata in scoli cu predare in limba romana contribuie la formarea si dezvoltarea progresiva la elevi a competentelor esentiale ale comunicarii orale si scrise, permite cunoasterea de catre acestia a limbii materne si a patrimoniului spiritual si cultural al etniei, oferind o punte spre interculturalitate, spre o buna cunoastere reciproca intre populatia majoritara si minoritatile nationale din spatiul geografic romanesc.
    Evaluarea nationala pentru clasa a VIII-a la limba si literatura italiana materna vizeaza evaluarea competentelor elevilor apartinand etniei italiene de receptare a mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse si de exprimare scrisa/de utilizare corecta si adecvata a limbii materne italiene in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
    Deoarece competentele sunt diferite ca ansambluri de cunostinte, deprinderi si atitudini formate in clasele a V-a-a VIII-a, subiectele pentru evaluarea nationala vor evalua atat competentele specifice, cat si continuturile asociate acestora.
    Prin evaluarea nationala la limba si literatura italiana materna, in evaluarea unitatilor de continut care privesc domeniul limba italiana materna (Elementele de constructie a comunicarii), se are in vedere viziunea comunicativ-pragmatica, abordarea functionala si aplicativa a elementelor de constructie a comunicarii, cu accent pe identificarea rolului acestora in construirea mesajelor si pe utilizarea lor corecta si adecvata in propria exprimare scrisa. Sarcinile de lucru vizeaza exercitii de tip analitic (de recunoastere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferentiere) si de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de constructie), de subliniere a valorilor stilistice si de evidentiere a aspectelor ortografice si de punctuatie, in situatiile care impun o asemenea abordare.
    Structura testului pentru proba scrisa este formata din doua subiecte, fiecare avand 45 de puncte. Subiectele contin itemi obiectivi, semiobiectivi si subiectivi, care au ca material-suport texte literare si nonliterare.
    In evaluarea unitatilor de continut ale domeniului lectura, sarcinile de lucru implica cerinte care privesc intelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trasaturi generale si particulare ale textului si exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum si redactarea de catre elev a unor compuneri vizand scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumara a unor secvente, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.).
    De asemenea, sarcinile de lucru vor avea in vedere evaluarea competentelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere, motivarea apartenentei la un gen literar), reflexive si imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidentierea trasaturilor unui obiect intr-o descriere/intr-un portret, scurte naratiuni, continuarea logica a unor dialoguri etc.).

    II. Competente generale, competente specifice si continuturi asociate
    Tabelul de mai jos cuprinde competentele generale care vizeaza receptarea si producerea mesajelor scrise din programa scolara pentru clasa a VIII-a (Receptarea mesajului scris, din texte literare si nonliterare, in scopuri diverse; utilizarea corecta si adecvata a limbii italiene in producerea de mesaje scrise, in diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse), detalierile lor in competentele specifice si continuturile asociate, din programele scolare pentru clasele a V-a-a VIII-a. Restul textului il gasiti in monitorul oficial.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *