Programa scolara pentru clasa pregatitoare

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 3656/2012 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasa pregătitoare din învăţământul primar publicat in monitorul oficial 337 din 18 Mai 2012.

In conformitate cu prevederile art. 64 si 65 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aproba lista programelor scolare pentru clasa pregatitoare din invatamantul primar, specificate in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Se aproba programele scolare pentru clasa pregatitoare, cuprinse in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
    ART. 2
    Programele scolare pentru clasa pregatitoare, prevazute la art. 1 alin. (2), se aplica in sistemul de invatamant incepand cu anul scolar 2012-2013.
    ART. 3
    Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Institutul de Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *