Programe de formare psihopedagogică

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Ordin 6501/2012 pentru completarea Metodologiei cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 5745/2012. Emis de Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

Avand in vedere faptul ca prima promotie de studenti admisi la studii universitare de licenta conform Legii educatiei nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, finalizeaza studiile in anul universitar 2013-2014 si pot accede la studiile universitare de master didactic incepand cu anul universitar 2014-2015,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 237 din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

    ART. I
    Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului 5745/2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 657 din 17 septembrie 2012, se completeaza dupa cum urmeaza:

    - La articolul 12, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
    "c) prin exceptie de la prevederile lit. b), pentru anul universitar 2012-2013, la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior se pot inscrie si candidatii care fac dovada ca sunt inmatriculati si urmeaza cursurile programelor de formare psihopedagogica corespunzatoare, cu conditia finalizarii acestora pana la data de 30 septembrie 2013."

    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *