Raport de activitate scoala altfel

Raport  |  0 comentarii

MODEL RAPORT FINAL in cadrul PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL”


 1. Titlul Proiectului: ____________________________________________________________


 1. Numărul de activităţi derulate:_____________________________________________________


 1. Tipul de activităţi derulate: ________________________________________________________


 1. Resursele implicate(număr cadre didactice, număr elevi etc.): ___________________________


 1. Parteneri implicaţi(numele instituţiei): ______________________________________________


 1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): _______________________________________________________


 1. Obiectivele urmărite:

  1. ____________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________


 1. Modalităţi de evaluare a activităţii:

  1. ____________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________


 1. Rezultate înregistrate:

  1. ____________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________

  4. ____________________________________________________________


 1. ANALIZA SWOT:


  1. Puncte tari:

   1. _____________________________________________________________

   2. _____________________________________________________________

   3. _____________________________________________________________


  1. Puncte slabe:

   1. __________________________________________________________

   2. __________________________________________________________

   3. __________________________________________________________  1. Oportunităţi:

   1. ___________________________________________________________

   2. ___________________________________________________________

   3. ___________________________________________________________


  1. Ameninţări:

   1. ___________________________________________________________

   2. ___________________________________________________________

   3. ___________________________________________________________


 1. Recomandări, sugestii:

  1. ___________________________________________________________

  2. ___________________________________________________________

  3. ___________________________________________________________

  4. ___________________________________________________________

 2. Anexe:

  1. 1 CD fotografii

  2. Copii ale parteneriatelor instituţionale

  3. Modele de bună practică etc.
Nume şi prenume coordonator proiect/Semnătura

________________________________

________________________________


este recomandat ca activităţile din perioada „Şcoala Altfel” să aibă un caracter unitar, dat de obiectivele urmărite. Aceste activităţi se recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ.

Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.)


Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *