Recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara

Curriculum Vitae  |  0 comentarii

Criterii specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea profesionala initiala a soldatilor si gradatilor profesionisti conform Ordinului 30/2012. (extras)

    ART. 19
    Criteriile specifice de recrutare a candidatilor pentru formarea soldatilor si gradatilor profesionisti sunt urmatoarele:
    a) sa aiba varsta intre 18 ani impliniti pana la data inceperii programului de instruire si cel mult 46 de ani impliniti pana la data finalizarii programului de instruire, astfel incat sa poata incheia primul contract de angajare cu durata de 4 ani, conform legii;
    b) sa fie absolventi cel putin ai invatamantului general obligatoriu, iar in cazul in care sunt elevi in ultimul an, sa faca dovada absolvirii/promovarii examenelor pana la data inceperii programului de instruire;
    c) sa posede permis de conducere auto categoriile B si C - numai candidatii care opteaza pentru armele "auto", "geniu" si "tancuri";
    d) sa fie de acord sa renunte la gradul dobandit anterior si detinut ca rezervist, dupa angajarea in armata;
    e) sa detina diploma de absolvire a scolii sanitare postliceale - numai candidatii care opteaza pentru profesia de soldat si gradat profesionist in arma "aviatie", specialitatea "insotitor de bord - paramedic".
    ART. 20
    (1) In functie de necesarul de incadrare al Ministerului Apararii Nationale, pentru anumite arme sau servicii si specialitati militare, criteriile de recrutare pentru corpul soldatilor si gradatilor profesionisti pot fi completate cu criterii suplimentare, la initiativa sau cu avizul Directiei management resurse umane.
    (2) In cazul adaugarii unor criterii suplimentare, dosarul de candidat trebuie completat cu actele doveditoare necesare.

    SECTIUNEA a 5-a
    Criterii specifice de recrutare a candidatilor pentru unitatile de invatamant liceal militar

    ART. 21
    Candidatii pentru unitatile de invatamant liceal militar trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele criterii specifice:
    a) sa aiba varsta de cel mult 16 ani impliniti in anul desfasurarii concursului de admitere;
    b) sa fie absolventi ai invatamantului secundar inferior - ciclul gimnazial si sa fi promovat evaluarea/testele nationale, iar in cazul in care este elev in ultimul an, sa faca dovada promovarii evaluarii/testelor nationale pana la data concursului de admitere.

    SECTIUNEA a 6-a
    Continutul dosarului de candidat

    ART. 22
    Pentru fiecare candidat care indeplineste criteriile de recrutare se intocmeste un dosar cu urmatoarele documente:
    a) cererea de inscriere - document tipizat;
    b) copia legalizata a certificatului de nastere, iar pentru Institutul Medico-Militar, doua exemplare;
    c) copia cartii de identitate;
    d) copia cartii/buletinului de identitate a/al parintilor sau intretinatorilor - numai pentru candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant liceal militar;
    e) fisa de examinare medicala - document tipizat;
    f) fisa de cunoastere - document tipizat;
    g) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni inainte de data depunerii, cu exceptia candidatilor care provin din randul absolventilor institutiilor de invatamant liceal militar, promotia din anul respectiv, si a personalului militar in activitate;
    h) copia legalizata a documentului de absolvire a studiilor, care sa ateste promovarea evaluarii/testelor nationale, sau adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii - numai pentru candidatii care opteaza pentru institutiile de invatamant liceal militar;
    i) copia legalizata a certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/scolii profesionale/scolii de arte si meserii sau adeverinta ca este in ultimul an de studii - numai in cazul in care aceasta este ultima forma de invatamant in curs de absolvire/absolvita - doar pentru candidatii care opteaza pentru formarea ca soldati si gradati profesionisti in activitate;
    j) copia legalizata a diplomei de bacalaureat sau adeverinta din care sa rezulte ca a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinta din care sa reiasa ca solicitantul este inmatriculat in ultimul an de studii;
    k) copia legalizata a certificatului de competente profesionale corespunzatoare armelor sau serviciilor si specialitatilor militare pentru care se organizeaza cursul de formare pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate;
    l) copia legalizata a diplomei de licenta sau adeverinta din care sa rezulte ca a promovat examenul de licenta, profilul si specializarea - numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate;
    m) copia atestatului de libera practica/copia certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate din serviciul medical;
    n) copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, cu drept de libera practica, vizat pe anul in curs, copia certificatului/adeverintei de confirmare in gradul profesional de medic specialist sau medic primar, dupa caz, copia politei de asigurare malpraxis - numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a ofiterilor in activitate din serviciul medical;
    o) copia permisului de conducere - pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a subofiterilor in activitate sau pentru candidatii care opteaza pentru formarea ca soldati si gradati profesionisti in armele "auto", "geniu" si "tancuri";
    p) copia livretului militar - numai pentru candidatii care provin din randul cadrelor militare in rezerva si al civililor care au satisfacut stagiul militar;
    q) raportul personal prin care solicita participarea la cursul de formare, aprobat de catre comandantul unitatii militare unde este incadrat, in care va mentiona ca accepta sa lucreze in Ministerul Apararii Nationale cel putin 4 ani, din care primii 2 ani in unitatile militare in care va fi repartizat - numai pentru candidatii care provin din randul personalului militar in activitate si al civililor din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
    r) declaratie pe propria raspundere in care mentioneaza ca accepta sa lucreze in Ministerul Apararii Nationale cel putin 4 ani, din care primii 2 ani in unitatile militare in care va fi repartizat - numai pentru candidatii care opteaza pentru formarea pe filiera indirecta a cadrelor militare in activitate;
    s) copie a ultimului contract cu Ministerul Apararii Nationale, pentru candidatii care provin din randul soldatilor si gradatilor profesionisti, maistrilor militari si subofiterilor in activitate, certificat de structurile de personal ale unitatilor unde sunt incadrati;
    t) fisa "Cumul de puncte", pentru candidatii la profesia de soldat si gradat profesionist, conform modelului prevazut de metodologia repartizarii pe functii a candidatilor selectionati pentru posturile de soldat si gradat profesionist, elaborata de Directia personal si mobilizare a Statului Major General si avizata de Directia management resurse umane;
    u) rezultatul selectiei din centrele zonale de selectie si orientare si, dupa caz, rezultatele examinarii/evaluarii aptitudinale medicale si/sau psihologice speciale;
    v) recomandare privind profilul psihomoral si comportamental - document tipizat - numai pentru soldatii si gradatii profesionisti in activitate.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *