Registru de evidenta a zilierilor Model

Formulare ITM  |  0 comentarii

Registru de evidenta a zilierilor Model. Registrul de evidenta a zilierilor - registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor in conformitate cu Legea 52/2011 - Legea zilierilor

Beneficiar ...............................
CUI ...............................

Registru de evidenta a zilierilor

 Nr
crt
Data
de
desfa-surare
a activi-
tatii
Numele
si
prenu-
mele
zilierului
Act
iden-
titate
CNP
Semna-
tura
zilier
de
ince-
pere a
activi-
tatii
Locul
execu-
tarii
activit-
atii
Remu-
neratia
bruta
Remu-
neratia
neta platita
Semna-
tura
de confir-
mare
de
primire
a
banilor
Stam-
pila si
semna-
tura
benefi-ciarului
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenta a zilierilor

    1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, cod unic de inregistrare, sediul.
    2. In coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.
    3. In coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.
    4. In coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.
    5. In coloana nr. 4 - Actul de identitate - se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia.
    6. In coloana nr. 5 - CNP - se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
    7. In coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii - zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica, inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar.
    8. In coloana nr. 7 - Locul executarii activitatii - se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).
    9. In coloana nr. 8 - Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.
    10. In coloana nr. 9 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.
    11. In coloana nr. 10 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.
    12. In coloana nr. 11 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila

Info utile despre zilieri:

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *