Registrul Comertului : Noile taxe si tarife valabile in 2010

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Guvernul a aprobat prin HGR 113 din 2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 178 din 25 februarie 2010 noile taxe si tarife practicate in anul 2010 de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale :

Citeste si...  Cerere onrc / orc

Taxele pentru operatiuni efectuate de Registrul Comertului si oficiile judetene
 Denumirea operatiunii
Servicii prealabile inregistrarii in registrul comertului, documente care, potrivit legii, se inregistreaza sau se elibereaza in/din registrul comertului, comisioane pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale: inregistrare verificare denumire firma sirezervare*) persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/intreprindere familiala; inregistrare verificare disponibilitate*) denumire firma/emblema persoana juridica; inregistrare verificare unicitate*) sediu social/ asocial unic/persoana fizica autorizata/titular al intreprinderii individuale/reprezentant al intreprinderii familiale; modificare*) a unei inregistrari (element) persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala /intreprindere familiala; preschimbare a certificatului de inregistrare in mod curent, ca urmare a unor modificari*) ; depunere situatii financiare*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat certificat de inregistrare/anexa; obtinere cod unic de inregistrare (CUI); transmitere spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevazute de lege; transmitere declaratii pe propria raspundere privind autorizarea functionarii; obtinere informatii din cazierul fiscal; transmitere/obtinere alte documente/informatii prevazute in mod expres de lege
TARIF : 10 lei/inregistrare/element/document
2.Inregistrare in registrul comertului*) persoane juridice/sucursale/schimbare de sediu social in alt judet/schimbare forma juridica
TARIF : 120 lei / inregistrare
 3. Inregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum si a altor documente/date care, potrivit legii, se inregistreaza sau se mentioneaza in registrul comertului pentru persoane juridice; rezervare*)denumire firma/emblema persoane juridice; inregistrare*) persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; mentionare*) a unui document in registrul comertului pentru persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala; inregistrare declaratie pe propria raspundere privind autorizarea functionarii*); eliberare extras de registru; eliberare certificat constatator
TARIF : 30 lei / inregistrare / operatiune / element
 4. Eliberare de copii certificate de pe documentele depuse la registrul comertului
TARIF : 4+0.2 / pagina certificata

Tarifele pentru operatiuni efectuate de Registrul Comertului si oficiile judetene

1. Eliberare off-line de informatii inregistrate in registrul comertului: numar de ordine in registrul comertului, denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata de functionare, activitate principala, activitati secundare, capital social, activitati autorizate; informatii cu numar variabil de aparitii referitoare la: asociati/actionari, administratori/cenzori/reprezentanti,
sucursale/subunitati/sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale, alte categorii de informatii
      TARIFE : 0.85 lei / informatie distincta sau indicator financiar
2. Eliberare off-line de informatii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) (arie geografica; localitate/sector/strada; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifra afaceri; persoana fizica sau juridica asociat/actionar/administrator/reprezentant/cenzor/auditor in firmele inregistrate in registrul comertului; alte criterii)
      TARIFE : 7+3 lei / date de identificare firma
3. Eliberare de raport istoric despre o firma (evolutia firmei de la inmatriculare pana la data solicitarii raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informatii inregistrate)
       TARIFE : 20+3 lei / fiecare depunere de act sau mentiune inregistrata
4. Eliberare de date statistice (fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada definita; statistica in functie de un criteriu)
       TARIFE : 20 lei / fisa sintetica / statistica unicriteriala
5. Eliberare on-line de informatii privind date de identificare firma (denumire, forma juridica, cod unic de inregistrare, numar de ordine in registrul comertului, sediu social); si de alte informatii inregistrate in registrul comertului (durata de functionare, activitate principala, activitati secundare, capital social; informatii cu numar variabil de aparitii referitoare la asociati /actionari, administratori/cenzori/reprezentanti, sucursale/subunitati/alte sedii secundare; informatii din situatiile financiare anuale; informatii privind cererile depuse la registrul comertului - tip/numar si data inregistrare cerere; aile categorii de informatii)
       TARIFE : 1,6 lei / date de identificare firma + 0.5 / informatie distincta sau indicator financiar  
*) Tarifele se reduc in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii:
-intre 101 si 500 firme: reducere 20%;
-intre 501 si 1.000 firme: reducere 30%;
-intre 1.001 si 10.000 firme: reducere 40%;
-peste 10.000 firme: reducere 50%.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *