Registrul auditorilor financiari din Romania

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Hotararea 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România emisa de Camera Auditorilor Financiari din România.

Avand in vedere Procesul-verbal 230 din 15 ianuarie 2013 privind consultarea electronica a membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania,
    in temeiul prevederilor:
    - art. 6 alin. (3) si art. 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 69 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului 433/2011;
    - art. 22 din Normele privind atribuirea calitatii de membru, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenta, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania 16/2012,

    Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania hotaraste:

    ART. 1
    Se aproba Registrul public al auditorilor financiari din Romania, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 59 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri 1.

    ART. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 3
    Prezenta hotarare se comunica spre informare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

Citeste si ..
Lista auditori financiari autorizaţi în state membre ale Uniunii Europene

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *