Registrul naţional de boli cardiovasculare

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin 1293/2012 privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de boli cardiovasculare.

 Vazand Referatul de aprobare nr. R.A. 1.268/2012 al Directiei de asistenta medicala si politici publice,
    avand in vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aproba infiintarea Registrului national de boli cardiovasculare.
    (2) Prin centralizarea datelor aferente Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut se constituie Registrul national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, care este parte integranta a Registrului national de boli cardiovasculare.
    ART. 2
    (1) Medicii de specialitate care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor care deruleaza Programul national de boli cardiovasculare, precum si unitatile care deruleaza acest program, inclusiv cele apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, sunt obligati/obligate sa raporteze datele in Registrul national de boli cardiovasculare, in conditiile prezentului ordin si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Datele aferente Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut vor fi transmise incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar celelalte date din cadrul Programului national de boli cardiovasculare vor fi transmise imediat ce programul informatic va permite transmiterea si centralizarea datelor respective.
    ART. 3
    Organizarea si functionarea Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 4
    Institutiile, unitatile sanitare si personalul implicat in realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare au obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ART. 5
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, Comisia de cardiologie a Ministerului Sanatatii, unitatile care deruleaza Programul national de boli cardiovasculare si persoanele cu responsabilitati in realizarea, implementarea si managementul Registrului national de boli cardiovasculare vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                              Ministrul sanatatii,
                                  Raed ArafatOrganizarea si functionarea Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut

    ART. 1
    (1) Coordonarea stiintifica a Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut este asigurata de catre Comisia de cardiologie a Ministerului Sanatatii.
    (2) Pentru indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1), Comisia de cardiologie colaboreaza cu Societatea Romana de Cardiologie.
    (3) Coordonarea tehnica la nivel national a Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut este asigurata de catre Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.
    ART. 2
    (1) Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti raspunde de realizarea, implementarea si managementul Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, avand urmatoarele atributii:
    a) administreaza componentele hardware si software alocate si baza de date a Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
    b) coordoneaza si organizeaza colectarea datelor la nivel national in cadrul Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
    c) coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza la nivel national modul in care se realizeaza raportarea datelor de catre unitatile care deruleaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
    d) analizeaza trimestrial stadiul raportarii datelor de catre unitatile care deruleaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut si transmite aceasta analiza Ministerului Sanatatii in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea;
    e) calculeaza indicatorii de evaluare specifici Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    f) transmite Ministerului Sanatatii, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, indicatorii realizati in cadrul Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, centralizati la nivel national, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Comisia de cardiologie a Ministerului Sanatatii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) analizeaza trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, pe baza datelor raportate de catre unitatile care deruleaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
    b) elaboreaza si transmite Ministerului Sanatatii rapoarte trimestriale, anuale si ori de cate ori este nevoie, rezultate din analiza datelor raportate in Registrul national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, precum si cu privire la indicatorii realizati in cadrul Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut;
    c) evalueaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut.
    ART. 3
    In vederea realizarii si implementarii Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut se utilizeaza programul informatic pus la dispozitia unitatilor care deruleaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut de catre Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.
    ART. 4
    (1) Cheltuielile necesare pentru realizarea, implementarea si managementul Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut se suporta din fondurile alocate Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, aprobate in conditiile legii.
    (2) Cheltuielile mentionate la alin. (1) pot fi acoperite si din venituri obtinute din sponsorizari si donatii.
    ART. 5
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, medicii de specialitate care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor ce deruleaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut sunt obligati sa raporteze datele in Registrul national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, in conditiile prezentului ordin si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (2) Medicii de specialitate prevazuti la alin. (1) sunt obligati ca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, sa inregistreze in Registrul national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut toti bolnavii cu infarct miocardic care sunt in evidenta activa a unitatii, indiferent de tratamentul efectuat pacientului (invaziv precoce, invaziv amanat sau doar medical).
    (3) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, unitatile care deruleaza Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, inclusiv cele apartinand ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, sunt obligate sa raporteze datele in Registrul national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, in conditiile prezentului ordin si in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (4) Raportarea de catre unitatile sanitare va fi efectuata lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
    ART. 6
    Indicatorii realizati in cadrul Subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, prevazuti in cuprinsul rapoartelor predefinite generate de programul informatic al Registrului national de tratament invaziv al infarctului miocardic acut, precum si analiza stadiului raportarii se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii, la adresa www.ms.ro, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii acestora de catre Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.

Citeste si:
Ordin 950/2012 organizare rezidenţiat spitale
Ordin 1162/2010 - aptitudini fizice si mentale necesare obtinere permis auto
Tratamente naturiste si produse naturiste cu Arahide


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *