Reorganizare Agentia Nationala de Pescuit

Legislatia muncii  |  0 comentarii

HG 567/2013 pentru modificarea HG 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Numarul maxim de posturi al Agentiei, inclusiv posturile din structurile regionale, este de 94."

    2.  Anexa  nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

    ART. II
    (1) Incadrarea personalului Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura in numarul maxim de posturi aprobat si noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    (2) Aplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari

In legatura cu Acvacultura - Pescuit.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *