Reorganizare Garda de Mediu

Legislatia muncii  |  0 comentarii

HG 564/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. I
    Hotararea Guvernului 1005/2012 privind organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 729 din 29 octombrie 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu si structurile teritoriale ale GNM este de 823."

    2. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Comisarul general are calitatea de ordonator tertiar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru GNM."

    3.  Anexa 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

    ART. II
    (1) Incadrarea personalului in numarul maxim de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    (2) Aplicarea procedurilor prevazute de Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *