Strategia anticoruptie in educatie

Legislatie educatie  |  0 comentarii

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 714 din 2013 a fost publicat Ordinul 5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în educaţie emis de Ministerul Educației Naționale.

   CUPRINS
    1. Introducere
    1.1. Despre strategie
    1.2. Coruptia in Romania si indicatori de perceptie a coruptiei in educatie
    1.3. Politicile publice si cadrul juridic existente
    2. Valorile fundamentale si principiile promovate de strategie
    2.1. Valori fundamentale
    2.2. Principii
    3. Scopul strategiei, instrumentele si tipurile de interventii propuse
    3.1. Scopul strategiei
    3.2. Instrumentele si tipurile de interventii propuse
    4. Obiectivele generale
    4.1. Prevenirea coruptiei la nivelul sectorului educational
    4.2. Cresterea gradului de educatie anticoruptie
    4.3. Consolidarea mecanismelor de control administrativ si a cooperarii inter-institutionale in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei
    4.4. Aprobarea planului sectorial aferent sectorului educational si dezvoltarea sistemului de monitorizare a implementarii strategiei si planului
    5. Implicatii juridice
    6. Implicatii bugetare
    7. Coordonarea implementarii strategiei si monitorizarea
    7.1. Responsabili cu coordonarea si monitorizarea implementarii strategiei
    7.2. Rapoartele periodice, metodologia de monitorizare si publicarea raportului anual
    7.3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei
    Anexa - Plan sectorial pentru implementarea strategiei anticoruptie in educatie

    ABREVIERI
    SNA - Strategia nationala anticoruptie
    MCV - Mecanismul de cooperare si verificare
    CE - Comisia Europeana
    MEN - Ministerul Educatiei Nationale
    IDC - indicele de perceptie a coruptiei
    ISJ - inspectorat scolar judetean
    ISMB - Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti
    MAI - Ministerul Afacerilor Interne
    MJ - Ministerul Justitiei
    MFP - Ministerul Finantelor Publice
    ROFUIP - Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
    ARACIP - Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar
    ARACIS - Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

    1. Introducere
    1.1. Despre strategie
    In contextul eforturilor Romaniei de prevenire si combatere a coruptiei din ultimii ani, dar si al necesitatii adecvarii acestor eforturi in vederea adoptarii unei abordari bine planificate si sustenabile pe termen mediu si lung in domeniul prevenirii coruptiei, rolul sectorului educational se contureaza a fi unul fundamental pentru asigurarea succesului acestor demersuri.
    Incepand cu anul 2007, in paralel cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Comisia Europeana a instituit MCV, mecanism ce vizeaza monitorizarea progreselor realizate de Romania in vederea atingerii anumitor obiective de referinta specifice in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei si care se materializeaza prin publicarea periodica a unor rapoarte de progres. Initiativele aferente sectorului educational se incadreaza in Conditionalitatea 4 - Adoptarea unor masuri suplimentare de prevenire si combatere a coruptiei, in special in cadrul administratiei locale si au mentionat pozitiv pana in prezent unele initiative si proiecte ale Ministerului Educatiei Nationale in domeniul prevenirii coruptiei.
    Raportul de progres al Comisiei Europene din iulie 2012 mentiona:
    "In alte sectoare ale activitatii guvernamentale nu au fost obtinute rezultate comparabile. Cazurile de coruptie sunt numeroase in domenii precum administratia fiscala, educatia, sanatatea si investitiile in infrastructura. Cu toate acestea, activitatea de analizare a riscurilor in aceste sectoare a fost demarata abia de curand (...).
    In sectorul educatiei au fost introduse cateva masuri-pilot de prevenire, cum ar fi propunerile Centrului National de Integritate (de exemplu, supravegherea video la examenele de bacalaureat), si este in curs de elaborare o strategie sectoriala in contextul unui proiect anticoruptie finantat de UE.
    Alte domenii-cheie de risc care trebuie avute in vedere sunt investitiile in infrastructura scolara si coruptia in cadrul sistemului de examinare in scoli si al sistemului de acordare a diplomelor in unitatile de invatamant superior. (...)
    Aceste activitati-pilot desfasurate in domenii sensibile din punctul de vedere al coruptiei au fost utile si au avut un impact important asupra bugetului de stat, insa ele trebuie continuate pentru a deveni parte dintr-o abordare sistematica."
    Sectorul educational prezinta, alaturi de alte sectoare, o serie de vulnerabilitati la coruptie. Strategia nationala anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala pe perioada 2008-2010 situa educatia in lista sectoarelor vulnerabile. Cu toate acestea, nu a existat o evaluare a nivelului coruptiei in cadrul sectorului educational comparativ cu alte sectoare ale administratiei publice din Romania. Ulterior, in cadrul Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015 s-a renuntat la abordarea sectoriala, responsabilitatea implementarii masurilor vizate de SNA 2012-2015 fiind in acest moment in sarcina tuturor institutiilor din sectorul public, inclusiv a celor din sectorul educational.
    Strategia nationala anticoruptie pe perioada 2012-2015 constituie cadrul de implementare a prezentei strategii. Documentul strategic national are la baza o schimbare de abordare in demersurile anticoruptie, bazata pe promovarea intensificarii eforturilor de prevenire prin asumarea problematicii anticoruptie la nivel institutional. Astfel, toate institutiile publice au obligatia de a adopta propriile planuri anticoruptie, prin masuri de interventie care sa vizeze prevenirea coruptiei, educatia anticoruptie si combaterea fenomenului de coruptie.
    Strategia anticoruptie in educatie promoveaza aplicarea bunelor practici avansate de SNA 2012-2015, precum aplicarea unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor institutionale de coruptie.
    In acelasi timp, Strategia anticoruptie in educatie asigura implementarea recomandarilor formulate de CE in cadrul MCV privind consolidarea politicii generale anticoruptie, cat si a unor recomandari specifice formulate in cadrul Evaluarii independente privind implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2005-2007 si a Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala pe perioada 2008-2010.
    Prezenta strategie aplica o abordare comprehensiva, cu implicarea activa a factorilor cointeresati atat in cadrul procesului de elaborare a documentului de politica publica, cat si in etapele ulterioare, de consultare, promovare, implementare si monitorizare. In cadrul procesului de elaborare a prezentei strategii, doua etape importante au fost reprezentate de realizarea unei diagnoze a fenomenului de risc care favorizeaza proliferarea vulnerabilitatii la fapte de coruptie, existente la nivelul invatamantului preuniversitar si de organizarea unui seminar national anticoruptie, avand ca obiect dezvoltarea continutului strategiei anticoruptie in educatie, cu participarea unor factori reprezentativi ai sectorului educational de la nivel local si central. In urma seminarului national au rezultat o serie de propuneri ale factorilor din sectorul educational, cu privire la continutul strategiei anticoruptie in educatie.
    Elaborarea proiectului strategiei s-a realizat in cadrul proiectului "Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare si responsabilizare", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul operational "Dezvoltarea capacitatii administrative" si implementat de MEN in parteneriat cu Asociatia pentru Implementarea Democratiei si Universitatea Titu Maiorescu, in perioada iunie 2011-septembrie 2013.
    Ulterior, in cadrul procesului de consultare publica cu privire la proiectul Strategiei anticoruptie in educatie au fost organizate o serie de dezbateri publice cu privire la continutul documentului strategic, dar si actiuni de promovare a acestuia catre factorii cointeresati.
    Strategia cuprinde ca anexa Planul sectorial pentru implementarea Strategiei anticoruptie in educatie.

    1.2. Coruptia in Romania si indicatori de perceptie a coruptiei in educatie
    Instrumentele de evaluare a perceptiei publice cu privire la nivelul coruptiei situeaza Romania, an de an, in sfera statelor cu un nivel crescut de coruptie, in ciuda demersurilor realizate in plan legislativ si a celor de combatere a acestui fenomen de coruptie. La nivelul anului 2012, IDC al Transparency International situa Romania, cu un scor de 44 din 100, mult sub media tarilor membre UE (60-64). De asemenea, conform Barometrului global al coruptiei, la nivelul anului 2010, 87% dintre romani considerau ca fenomenul de coruptie s-a extins in ultimii 3 ani, in timp ce cercetarea nationala "Perceptii si atitudini privind coruptia din Romania", coordonata de Asociatia pentru Implementarea Democratiei in anul 2011, releva faptul ca aproximativ doua treimi dintre romani (67%) considerau ca in ultimul an coruptia a crescut, 6% - ca aceasta a scazut si 26% - ca nivelul coruptiei nu s-a modificat.
    O alta cercetare a Asociatiei pentru Implementarea Democratiei din anul 2007 releva faptul ca 66% dintre tinerii intre 18 si 28 de ani considerau ca o persoana nu poate avea succes in Romania fara a fi corupta. Acelasi demers realizat la nivel national in anul 2011 indica faptul ca 57% dintre romani impartasesc aceasta credinta.
    In acest context, se contureaza necesitatea consolidarii si intensificarii eforturilor preventive sustenabile si a valorizarii rolului educatiei in cadrul acestui demers.
    In ceea ce priveste nivelul coruptiei in cadrul sectorului educational, nu au fost realizate cercetari consistente in vederea evaluarii acestuia sau a evaluarii comparative cu alte sectoare.
    Conform Eurobarometrului special al Comisiei Europene cu nr. 374 din februarie 2012, europenii considerau ca veniturile necuvenite si abuzurile de putere sunt prezente in toate domeniile ce implica servicii publice. Cu toate acestea, actorii din zona educationala sunt perceputi ca mai putin vulnerabili la a fi implicati in aceste tipuri de activitati (17%), comparativ cu politicienii, functionarii si oficialii din domeniul achizitiilor publice s.a.

    1.3. Politicile publice si cadrul juridic existente
    Strategia anticoruptie in educatie este un document strategic pe termen mediu, care creeaza cadrul de implementare a masurilor de promovare a integritatii prin procesul educational, cat si la nivelul institutiilor din cadrul sectorului educational.
    Prezenta strategie asigura cadrul de implementare si dezvoltare a obiectivelor Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015 la nivelul sectorului educational si a directiilor de actiune asumate prin Programul de Guvernare 2013-2016, Capitolul "Justitie".
    Strategia are la baza, in acelasi timp, Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pornind de la misiunea asumata de lege: "de formare, prin educatie, a infrastructurii mentale a societatii romanesti, in acord cu noile cerinte, derivate din statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene si din functionarea in contextul globalizarii, si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt competitive, capabila sa functioneze eficient in societatea actuala si viitoare" [Art. 2 alin. (2)]. De asemenea, art. 2 alin. (3) din acelasi act normativ prevede ca "Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa in societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii."
    Totodata, art. 4 prevede ca "Educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate principala formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare pentru: (...) b) integrarea sociala si participarea cetateneasca activa in societate; (...) e) educarea in spiritul demnitatii, tolerantei si respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului; f) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a respectului pentru natura si mediul inconjurator natural, social si cultural."

    2. Valorile fundamentale si principiile promovate de strategie
    2.1. Valori fundamentale
    - Educatia - promovarea rolului fundamental al educatiei in societate
    - Integritatea - promovarea responsabilitatii morale, civice, sociale si profesionale a personalului implicat in sistemul educational
    - Transparenta - asigurarea vizibilitatii si accesibilitatii deciziilor, cu informarea si coparticiparea societatii civile
    - Obiectivitatea - asigurarea impartialitatii si nediscriminarii in intreaga activitate desfasurata la nivelul sistemului educational
    - Prioritatea interesului public - datoria responsabililor din cadrul sistemului educational de a considera interesul public mai presus de orice alt interes

    2.2. Principii
    - Principiul prevenirii coruptiei pe termen mediu si lung, in baza caruia demersurile de prevenire a coruptiei fac obiectul unei abordari strategice, bine planificate si sustenabile.
    - Principiul calitatii actului educational, in baza caruia activitatile din invatamantul preuniversitar si universitar se raporteaza la standarde de calitate si la bune practici nationale si internationale.
    - Principiul echitatii, nediscriminarii si al egalitatii de sanse, in baza caruia accesul la invatare, cat si procesele de selectie, promovare si evaluare a personalului din sistemul de invatamant se realizeaza in mod echitabil, fara discriminare.
    - Principiul statului de drept, in baza caruia este consacrata suprematia legii, toti cetatenii fiind egali in fata acesteia.
    - Principiul responsabilitatii, potrivit caruia autoritatile statului raspund pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in domeniul prevenirii si combaterii coruptiei.
    - Principiul cooperarii si coerentei, ce vizeaza necesitatea cooperarii cu institutiile cu competente in prevenirea si combaterea coruptiei.
    - Principiul consultarii societatii civile si al dialogului social, care impune transparenta deciziilor si a rezultatelor si consultarea membrilor societatii civile in cadrul acestui proces.
    - Principiul comportamentului etic, care presupune ca personalul din sectorul educational sa actioneze intr-o maniera responsabila din punct de vedere etic.
    - Principiul proportionalitatii in elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor anticoruptie, conform caruia institutiile publice trebuie sa elaboreze si sa aplice proceduri proportionale cu riscurile si vulnerabilitatile institutionale la coruptie.

    3. Scopul strategiei, instrumentele si tipurile de interventii propuse
    3.1. Scopul strategiei
    Scopul strategiei este prevenirea si reducerea fenomenului coruptiei la nivelul sectorului educational si valorizarea rolului important al procesului educational in demersurile de prevenire a coruptiei pe termen mediu si lung, la nivelul societatii romanesti.
    Documentul se adreseaza intregului sistem de educatie si formare profesionala.

    3.2. Instrumentele si tipurile de interventii propuse
    Asa cum se mentioneaza in Strategia nationala anticoruptie pe perioada 2012-2015, dar si in rapoartele periodice ale Comisiei Europene privind progresele inregistrate de Romania in domeniul anticoruptie, cadrul legislativ anticoruptie existent in Romania este suficient dezvoltat la acest moment, iar eforturile institutionale trebuie sa se concentreze pe implementarea eficienta a standardelor anticoruptie la nivel institutional-administrativ, pe promovarea integritatii la nivelul fiecarei organizatii, avand ca obiective: implementarea codurilor etice, imbunatatirea mecanismelor de control administrativ si a celor de sanctionare, remedierea vulnerabilitatilor specifice.
    In acelasi timp, masurile vizate de strategie promoveaza utilizarea rolului fundamental pe care educatia il detine in societate si in cadrul demersurilor de prevenire a coruptiei pe termen mediu si lung, avand ca obiective: cresterea gradului de educatie anticoruptie a personalului ce activeaza in cadrul procesului educational, cresterea gradului de educatie anticoruptie a tinerei generatii, implicarea factorilor cointeresati aferenti sectorului educational in demersuri comune de informare si prevenire a coruptiei si informarea adecvata a publicului.
    Strategia sustine implementarea instrumentelor SNA, precum aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie la nivelul sectorului educational, asumarea la nivelul fiecarei institutii din sectorul educational a planului propriu de masuri si monitorizarea implementarii masurilor anticoruptie prin intermediul inventarului masurilor preventive anticoruptie instituit de SNA, asigurand dezvoltarea si adaptarea obiectivelor si masurilor vizate de SNA la nivelul sectorului educational.

    4. Obiectivele generale
    4.1. Prevenirea coruptiei la nivelul sectorului educational
    Sectorul educational prezinta, alaturi de celelalte sectoare, unele vulnerabilitati la fenomenul de coruptie.
    Institutiile din sectorul educational au responsabilitatea asigurarii conditiilor necesare pentru punerea in aplicare a cadrului normativ la nivelul sectorului educational, cat si a monitorizarii si evaluarii periodice a eficientei masurilor adoptate ... Textul integral se furnizeaza la cerere !0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *