Subiecte Bacalaureat Barem simulare bac

Invatamant Liceal  |  0 comentarii

Mai jos va prezentam mai multe modele de subiecte de bacalureat utilizate la simulare si barem  de corectare pentru fiecare subiect de bacalaureat :

SIMULAREA PROBEI SCRISE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

BACALAUREAT 2013

Sem. I, An școlar 2012-2013
 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

·        Se acordă 10 puncte din oficiu.  Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL 1- (45 de puncte)

 

1.   să istorisească - povestească; zăgazurile – obstacolele;aromat- mirositor etc

2.   Virgulele separă o explicaţie de restul enunţului, anume apoziţia Chira.

3.    a-şi da sufletul, a pune suflet, din suflet etc

4.    Tema discuţiei o reprezintă copilăria lui Stavru.

5.    turnă caimacul aromat în trei filigene.

6.    războiul Crimeii; în vremea aceea turbure.

7. Perspectiva narativă este dublată pentru a spori autenticitatea textului: perspectiva

obiectivă, specifică romanului tradiţional, este dublată de cea a personajului Stavru,            

subiectivă. Astfel, copilăria lui Stavru este prezentată sub forma unei confesiuni,  fapt care conferă autenticitate textului.

8.  Prima secvenţă din text fixează spaţiul, timpul, personajele şi intriga. Realizată  din perspectiva unui narator omniscient, secvenţa este specifică romanului.  Stavru este centrul atenţiei tovarăşilor de călătorie, pentru că el trebuie  preia  rolul de narator şi să îşi dezvăluie povestea pe care toţi o aşteaptă. După cum se observă în continuare, Stavru întârzie momentul atât din cauza suferinţei pe care retrăirea trecutului o presupune, cât şi datorită ritualului care trebuie îndeplinit -  este de remarcat aici filiaţia sadoveniană: atmosfera trebuie să fie destinsă, simţurile să fie stimulate de cafeaua pregătită după tipic, iar atenţia să fie centrată a supra protagonistului.

9.    Romanul este specia epică a cărei acţiune este complexă şi se desfăşoară pe mai multe planuri, angrenând un număr relativ mare de personaje, în funcţie de tipul  de roman. în acest fragment, se observă formula de roman în roman, altfel  spus , schema realistă de la începutul fragmentului devine cadrul pentru romanul-confesiune al lui Stavru.

 

 

SUBIECTUL al II-lea      (45 de puncte)

- respectarea construcţiei discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 

12 puncte

- conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei / a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                             

24 puncte

- respectarea normelor limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie).   

9 puncte


 


SUBIECTE BACALAUREAT 2013 Matematică mate-info, 13.12.2012Descarca BAREM CORECTARE

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2013 Matematică M pedagogicDescarca Barem Corectare

SUBIECTE BACALAUREAT 2013 Matematică M științe ale naturiiSUBIECTE BACALAUREAT 2013 Matematică Modul TehnologicComentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *