Subventii 2012 bovine ovine caprine zahar orez

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

In Monitorul Oficial 701 din 2012 au fost publicate 3 Hotarari de Guvern (HGR) referitoare la subventiile acordate in agricultura incepand cu octombrie 2012, si anume:
  • HGR 976/2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, în anul 2012;
  • HGR 977/2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
  • HGR 978/2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia bovine, în anul 2012;

HGR 976 din 10 octombrie 2012


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba cuantumul platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, pentru cererile depuse in anul 2012, denumita in continuare prima, in valoare unitara de 40,8 lei/cap ovine/caprine, in limita sumei de 350.880.000 lei, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2013.
    ART. 2
    Procedura de acordare a acestor prime este reglementata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare.

HGR 977 din 10 octombrie 2012

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba cuantumul platilor directe care se acorda pentru anul 2012 in sectorul vegetal, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, prin aplicarea urmatoarelor scheme:
    a) schema de plata unica pe suprafata;
    b) schema de plata separata pentru zahar;
    c) schema de plata specifica pentru orez din zonele defavorizate, altele decat zona montana.
    ART. 2
    Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemelor de plata sunt cei prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea 139/2007, cu modificarile ulterioare.
    ART. 3
    Cuantumul platilor pentru anul 2012, care se acorda in sectorul vegetal in cadrul schemelor de plata, este cuprins in lista prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 4
    Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana la data de 28 septembrie 2012 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, 294/1 din 29 septembrie 2012.

HGR 978 din 10 octombrie 2012
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba cuantumul platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic pentru specia bovine, pentru cererile depuse in anul 2012, denumita in continuare prima pe exploatatie, in valoare unitara de 500 lei/cap bovine, in limita sumei de 793.521.000 lei, care se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2013.
    ART. 2
    Procedura de acordare a primei pe exploatatie prevazute la art. 1 este reglementata de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate si a termenilor de referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *