Taxa auto 2013 impozit cladiri 2013

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

HGR 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale (impozitul pe cladiri / taxa auto) şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile care sunt aplicabile incepand cu anul 2013 sunt prevazute in anexa la prezenta hotarare, care modifica si inlocuieste anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice locale completeaza, modifica si/sau abroga, dupa caz, hotararile adoptate cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, pana la data de 31 decembrie 2012, pentru a asigura corelarea cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale prezentei hotarari.
    ART. 2
    La data de 1 ianuarie 2013, Hotararea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009, se abroga.

Impozitul si taxa pe cladiri: Valorile impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul  persoanelor fizice

Tipul cladiri
 Valoarea impozabila lei/mp
 
   Cu instalatii de apa, canalizare, electrice
si incalzire (conditii cumulative)
Fără instalaţii de apa, canalizare, electrice sau incalzire
 A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 935 555
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
 254 159
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
159
143
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
95
63
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare  dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
75 % din suma care s-ar aplica cladiri
75 % din suma care s-ar aplica cladiri
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
50 % din suma care s-ar aplica cladiri 
50 % din suma care s-ar aplica cladiri  

Impozitul si taxa pe teren: Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan - Terenuri cu constructii (Art. 258 alin. 2 din Codul Fiscal)

Zona in cadrul localitatii
Nivelul impoz
taxei
 pe
rang
de
localit
 lei pe hectar
0
1
2
3
4
5
A
10353
8597
7553
 6545
 889  711
B
8597
6499
5269
 4447  711  534
C
6499
4447 
3335
  2113  534  355
D
4447
2113
1763
  1230  348  178

Nivelul tarifelor si taxelor toate - sunt anexa in Monitorul Oficial 898/2012.

In legatura cu:

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *