Tichetele de calatorie pentru pensionari raman valabile pana in 2015

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordonanta 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război.

Pensionarii vor circula gratuit pe baza tichetelor si taloanelor de calatorie actuale pana la 1 ianuarie 2015 data la care intra in vigoare utilizarea legitimatiilor de calatorie de tip card.

Avand in vedere reglementarile potrivit carora pentru a putea beneficia de reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, fiecarui pensionar i se va elibera o legitimatie de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar.
    Luand in considerare ca, pana la data de 31 decembrie 2014, Ministerul Transporturilor si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor intreprinde masurile necesare pentru ca veteranii de razboi si vaduvele de razboi, pensionarii din sistemul public de pensii, precum si pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurari sociale sa intre in posesia legitimatiei de transport tip card, personalizata cu numele si codul numeric personal ale fiecarui beneficiar,
    tinand seama de faptul ca Legea 211/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi cuprinde, pe de o parte, reglementari potrivit carora pana la data de 31 decembrie 2014 sunt aplicabile Normele metodologice pentru aplicarea Legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, aprobate prin Hotararea Guvernului 2.403/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari, cu modificarile ulterioare, iar pe de alta parte, reglementari potrivit carora beneficiarii facilitatilor de calatorie vor achizitiona bilete cu plata integrala a acestora, urmand ca decontarea sa se realizeze prin institutiile publice responsabile, in cuantumul prevazut in legislatia specifica fiecarei categorii sociale, reglementari cu un profund caracter de contradictorialitate,
    avand in vedere ca aceste reglementari contradictorii creeaza dificultati in implementarea actului normativ,
    tinand seama ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea drept consecinte negative afectarea unui interes public, respectiv cel al pensionarilor sistemului public si veteranilor de razboi - categorii sociale vulnerabile,
    in temeiul art. 108 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV poz. 5 din Legea 1/2013 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    (1) Articolul II din Legea 211/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 778 din 19 noiembrie 2012, se abroga.
    (2) Pana la data de 1 ianuarie 2015, data de la care, conform legii, se utilizeaza legitimatiile de calatorie de tip card, persoanele prevazute de Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a beneficia de facilitatile acordate pe baza tichetelor de calatorie gratuite sau taloane speciale de calatorie conform metodologiei in vigoare.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *