Titularizare 2012-2013: Departajare candidati fara studii corespunzatoare postului

Invatamant Liceal  |  0 comentarii

Potrivit art. 5 din metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2012-2013 in unitatile de invatamant preuniversitar de stat:

    (1) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului consta in interviu si lucrare scrisa.
    (2) Lucrarea scrisa se sustine inaintea interviului. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisa si interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisa are o pondere de doua treimi din nota finala; restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului.
    (3) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise, cat si a interviului, este 5 (cinci).
    (4) In cazul in care exista egalitate de medie intre candidatii fara studii corespunzatoare postului care au sustinut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au in ordine:
    a) candidatii care au continuitate pe post/catedra, care frecventeaza modulele de pedagogie sau de perfectionare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform legii, si care au obtinut cel putin calificativul "Bine";
    b) candidatii cu domiciliul sau resedinta in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata;
    c) candidatii cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licenta;
    d) candidatii cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;
    e) candidatii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiata postului solicitat;
    f) candidatii in curs de calificare in specialitatea postului;
    g) candidatii care au participat sau participa la cursuri de perfectionare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte institutii agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform legii

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *