Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord

Stiri locale Bihor  |  0 comentarii

Guvernul României a emis Hotărârea 316/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Aleşd Sud şi Nord“, judeţul Bihor.

In conformitate cu art. 11 lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ART. 1
    Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Varianta de ocolire Alesd Sud si Nord", judetul Bihor, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se realizeaza din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.
    ART. 3
    Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., raspunde de modul de utilizare a sumei prevazute in anexa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Comentarii facebook

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *