Angajam economist specialist

30-12-2016 06:01:24  |  Servicii  |  0 comentarii  |  Anuntul a expirat

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de economist la Serviciul financiar-contabilitate. Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
 • 12 ianuarie 2017, ora 15:00: termenul limita de depunere a dosarelor;
 • 25 ianuarie 2017, ora 10:00: proba scrisa;
 • 30 ianuarie 2017, ora 10:00: proba interviu.
Documente necesare:
 • cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.


Utile: Despre Bucuresti
 • Persoana de contact: Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti
 • Telefon: 021/599.23.08, interior 285
 • Judetul: Bucuresti-Ilfov

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *