Asistent Social in judetul Suceava

29-03-2017 11:11:29  |  Servicii  |  0 comentarii  |  Anuntul a expirat

Comuna Moara, Județul Suceava angajează prin concurs asistent comunitar cu studii de şcoală sanitară postliceală. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 29 martie 2017, ora 14:00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției pana pe data de 8 aprilie 2017 si vor cuprinde: 
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare (descarca cerere de angajare);
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

  • Persoana de contact: Primaria comunei Moara judetul Suceava
  • Telefon: 0230/536.025
  • Judetul: Suceava

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *