Vechile evidente de cadastru si publicitate imobiliara Calarasi

Legislatie comerciala  |  0 comentarii

Ordinul 279 din 2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Roseti, judetul Călărasi.

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.
ART. 1
Se declara inchise vechile evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in unitatea administrativ-teritoriala Roseti, judetul Calarasi, ca urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor carti funciare.

ART. 2
(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se inlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritoriala Roseti, judetul Calarasi, cu planul cadastral si noile carti funciare.
(2) Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric.

ART. 3
Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Roseti, judetul Calarasi, isi pierd valabilitatea.

ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *