Noile formulare de cereri folosite în activitatea de cazier judiciar

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

HGR 188 din 30 Martie 2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar.  Hotararea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite in activitatea de cazier judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

ART. 1 Se aproba modelele formularelor-tip folosite in activitatea de cazier judiciar, prevazute in anexele nr. 1-48, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Nota noastra:
  • Anexa nr. 22 - Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizice
  • Anexa nr. 23 - Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizica
  • Anexa nr. 24 - Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizica inscrisa in cazierul judiciar
  • Anexa nr. 35 la Hotararea Guvernului nr. 345/2010 - Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridica
  • Anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 345/2010 - Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizica, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 90/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1) Tiparirea formularelor prevazute in anexele nr. 1-48 se face pe hartie ofset.
(2) Formularele prevazute in anexele nr. 22, 35, 38, 40 si 41 se asigura, la solicitarea persoanei fizice sau juridice, de catre institutia care elibereaza documentele solicitate prin acestea.

Descarca noile modele de:

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *