Legea 32 din 2017 pentru modificarea Legii administratiei publice locale 215/2001

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Legea nr. 32 din 27 Martie 2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

ART. I
La articolul 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ART. 46
(1) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 57 alin. (4^1) si art. 101 alin. (3^1)."

ART. II
Dupa alineatul (3) al articolului 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consilierii judeteni si consilierii locali pot lua parte la votul consiliului local, respectiv al consiliului judetean, daca se afla in una dintre situatiile prevazute de art. 57 alin. (4^1) si art. 101 alin. (3^1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *