Model de acord-cadru de parteneriat între UAT-uri si institutii publice

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca inițiator, astăzi, în şedinţa de guvern, au adoptat un memorandum privind parteneriatele între solicitanții de finanțare prin Programul Operaţional Regional şi instituțiile publice. Practic, acest memorandum adoptă un model de acord-cadru de parteneriat între UAT-uri, între acele UAT-uri care doresc să efectueze investiţii pe terenuri aflate în albiile râurilor, solicitante aceste UAT-uri de finanţare prin POR, spuneam, şi instituții publice. De ce s-a luat această decizie? Pentru că aceste terenuri aflate în albiile râurilor erau incluse în domeniul public al statului şi date în administrare Administraţiei Naţionale Apele Române şi UAT-urile, care puteau beneficia de fonduri europene prin Programul Operaţional Regional, nu puteau demonstra că pot asigura caracterul durabil al investiției în ceea ce privește intervenţiile pentru consolidarea structurilor care intră în alcătuirea drumurilor reabilitate. Aceste condiții erau legate fie de dovada deținerii terenurilor aflate în albiile minore, fie de dovada procedurii de concesionare a suprafețelor de teren, fie de transferarea dreptului de administrare a suprafețelor proprietate publică a statului din albia minoră a cursurilor de apă aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române sau în administrarea titularului avizului de gospodărire a apelor. Prin crearea acestor parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale şi administratorii terenurilor aferente unor investiţii propuse spre finanțare prin Programul Operaţional Regional fiecare parte îşi va putea exercita toate prerogativele care decurg din dreptul de administrare asupra imobilului deținut. Practic, de exemplu, pentru Administraţia Naţională Apele Române singura obligație pe toată perioada derulării proiectului respectiv, precum şi în perioada de durabilitate, va fi reprezentată de menținerea dreptului de administrare asupra terenului, parte a proiectului propus spre finanțare din Programul Operaţional Regional.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *