Asistenţa religioasă în Armata României

Legislatie actualizata din alte domenii  |  0 comentarii

Ordin M.2 din 13 ianuarie 2014 emis de Ministerul Apărării Naționale pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă în Armata României publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 43 din 20.01.2014.

Regulament privind asistenta religioasa in Armata Romaniei

CAP. I
Principii generale

ART. 1
(1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a structurilor de asistenta religioasa, participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, precum si normele privind aprecierea de serviciu, recrutarea, selectionarea, incadrarea, evidenta, promovarea, recompensele si sanctiunile preotilor militari in Ministerul Apararii Nationale.
(2) Clerul militar este o categorie socioprofesionala constituita din preotii militari care isi desfasoara activitatea in structurile Ministerului Apararii Nationale in scopul satisfacerii cerintelor spiritual-religioase ale personalului.
(3) Statutul si ierarhia preotilor militari din Ministerul Apararii Nationale sunt stabilite de lege.
(4) Preotii militari sunt asimilati corpului ofiterilor si incadreaza functii in conditiile legii, conform statelor de organizare.
(5) Exercitarea asistentei religioase in garnizoane si unitati militare completeaza gama activitatilor de educare a personalului.
ART. 2
(1) Preotii militari se subordoneaza militar-administrativ sefilor structurilor militare in care sunt incadrati si spiritual-canonic ierarhiei bisericesti sau cultului legal constituit care i-a recomandat.
(2) Preotii militari se subordoneaza, pe linie de asistenta religioasa, in limitele impuse de regulamentele militare, inspectorului general si sef al Sectiei asistenta religioasa.
(3) Preotii militari contribuie, prin mijloace specifice, fara a face prozelitism, la cultivarea virtutilor ostasesti, formarea raspunderii civice si a sentimentelor patriotice in randul militarilor.
(4) Preotii militari respecta intocmai reglementarile militare in vigoare, principiile doctrinare si morale ale cultului, precum si reglementarile, canoanele si legiuirile bisericesti potrivit propriilor statute.
(5) Preotii militari de la toate esaloanele aplica in teritoriu atat reglementarile specifice ale Ministerului Apararii Nationale, cat si cele elaborate de Sectia asistenta religioasa.

CAP. II
Organizarea asistentei religioase in Armata Romaniei

ART. 3
(1) In Ministerul Apararii Nationale functioneaza Sectia asistenta religioasa, ca structura specializata, in subordinea nemijlocita a sefului Statului Major General, cu responsabilitati si competente in domeniul asistentei religioase in Armata Romaniei.
(2) La nivelul statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei si al comandamentelor de sprijin pot functiona entitati organizationale de asistenta religioasa, cu avizul Sectiei asistenta religioasa, potrivit statelor de organizare; dimensionarea acestora se realizeaza in functie de necesitati, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(3) La nivelul structurilor de tip divizie/similare, al institutiilor militare de invatamant, al unitatilor sanitare cu paturi, al marilor unitati si unitatilor militare este incadrat cate un preot militar, in conformitate cu prevederile cuprinse in statele de organizare.
(4) Preotul militar care este incadrat la o mare unitate, respectiv unitate militara, al carei comandant este si comandant al garnizoanei, este preotul militar al garnizoanei.
ART. 4
Clerul militar face parte din serviciul culte si detine una din specialitatile militare corespunzatoare, potrivit nomenclatorului armelor, serviciilor si specialitatilor militare.
ART. 5
Preotul militar beneficiaza de ajutorul unui cantaret, selectionat pe baza de voluntariat din randul soldatilor/gradatilor profesionisti, incadrat la aceeasi unitate militara.
ART. 6
Evidenta clerului militar se realizeaza nominal, statistic si in sistem informatic, in mod similar cadrelor militare. Modelul fisei matricole pentru preotii militari este prevazut in anexa nr. 1. Coperta memoriului original este de culoare neagra.
ART. 7
(1) Toate lacasurile de cult, respectiv paraclise, capele si biserici destinate asigurarii asistentei religioase in spatiul militar se asigura prin constructii/parti din acestea edificate pe terenuri aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.
(2) Beneficiarul unui lacas de cult din cadrul unei unitati militare este Ministerul Apararii Nationale, prin unitatea militara in care se executa investitia imobiliara sau schimbarea de destinatie.
(3) Procesul de realizare a unui obiectiv de investitie imobiliara cu destinatia lacas de cult se desfasoara conform prevederilor legale in vigoare privind realizarea obiectivelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale.
(4) In cazul in care, in urma restructurarii si/sau desfiintarii unitatii militare care are in evidenta lacasul de cult si in cazul in care in garnizoana nu mai exista o alta unitate militara care sa preia in administrare lacasul, acesta poate trece in administrarea unei alte institutii, conform prevederilor legale, pentru folosinta unitatii de cult in a carei jurisdictie canonica se afla, potrivit scopului pentru care a fost construit.
(5) Lacasurile de cult sunt gestionate si utilizate de catre unitatile militare in perimetrul carora sunt construite.
(6) Lacasurile de cult sunt utilizate si de catre personalul militar si civil din afara unitatilor militare in care sunt construite acestea.
(7) Comandantii unitatilor militare prevazute la alin. (5) asigura conditiile necesare si aproba proceduri interne in vederea interzicerii accesului in zone neautorizate, precum si pentru protejarea informatiilor clasificate.
ART. 8
Seful Sectiei asistenta religioasa este inspectorul general al clerului militar, asimilat gradului de general de brigada, are rang onorific de vicar administrativ si este numit in functie in conditiile legii.

Descarca textul integral

Descarca gratuit

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *