Admiterea in invatamantul profesional de 3 ani

Legislatie educatie  |  0 comentarii

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. Documente care reglementează învăţământul profesional cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar 2014-2015. Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, numit în continuare învățământ profesional cu durata de 3 ani, se face cu respectarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional cu durata de 3 ani, pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie. Ordin 3136/2014.

Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani următoarele categorii:
a) elevii înscrişi în clasa a VIII-a;
b) absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare.
Elevii prevăzuţi la alin. (1), litera a) pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
Opţiunea elevilor pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani se realizează în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

In vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional poate organiza, în anumite condiții, preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere.

Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape. În fiecare etapă de admitere se organizează:
- înscrierea candidaţilor;
- preselecţia candidaţilor, după caz;
- proba de admitere suplimentară, după caz;
- admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor.

Înscrierea în învățământ profesional cu durata de 3 ani, se face în urma unui proces de orientare și consiliere a elevilor. Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.

Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a elevilor din clasa a VIII –a, se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.

Modelul fisei de înscriere in învățământul profesional cu durata de 3 ani va fi elaborat de Comisia Națională de Admitere în Învăţământul Profesional și se transmite comisiilor de admitere județene/ a Municipiului București până la data de 1 martie.

DESCARCA: Calendarul admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.

Acest act normativ este in faza de proiect !

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *