Conditiile de organizare a taberelor si excursiilor in scoli si licee din Romania

Legislatie educatie  |  2 comentarii

Ordin 3060 din 03 Februarie 2014 privind aprobarea Conditiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar. Ordinul a fost emis de Ministerul Educației Naționale si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei 99 din 7 februarie 2014.

CONDITIILE DE ORGANIZARE a taberelor, excursiilor, expeditiilor si a altor activitati de timp liber in sistemul de invatamant preuniversitar

ART. 1
Cadrele didactice si/sau unitatile de invatamant preuniversitar care organizeaza tabere, excursii, expeditii si alte activitati de timp liber au obligatia sa ia toate masurile in vederea asigurarii conditiilor de siguranta ale elevilor pe durata activitatii respective.
ART. 2
Elevii participanti la tabere, excursii, expeditii si alte activitati de timp liber si parintii/reprezentantii legali ai acestora vor respecta obligatiile prevazute in anexa nr. 3.
ART. 3
(1) Anterior constituirii grupului de elevi si cadre didactice/parinti participanti, cadrul didactic organizator trebuie sa prezinte grupului urmatoarele informatii:
a) scopul si programul activitatii;
b) localitatea de destinatie;
c) durata activitatii, ziua, ora si locul plecarii, precum si ziua, ora si locul sosirii;
d) operatorul economic/furnizorul serviciilor de transport, cazare, masa (dupa caz);
e) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoria acestuia/acestora;
f) distanta si durata de mers de la punctul de plecare pana la locul in care se afla situata unitatea de cazare (in cazul in care transportul se face cu autocarul), daca locul este usor accesibil, daca sunt probleme in ceea ce priveste drumul de acces;
g) adresa unitatii de primire (amplasarea unitatii/unitatilor de cazare, modalitatile de ajungere la acestea); dotarile suplimentare din incinta unitatii de cazare (de exemplu: piscine, terenuri de fotbal sau de tenis, mese de ping-pong etc.); conditiile de cazare si numarul locurilor de cazare autorizate, serviciile de masa oferite si categoria de clasificare a unitatilor de alimentatie;
h) documente privind costul excursiei/taberei/expeditiei etc.;
i) numarul de participanti vizat: elevi si adulti, cu respectarea regulii: un cadru didactic la cel mult 10 elevi;
j) activitati care presupun un anume grad de dificultate/risc;
k) regulamentul taberei/excursiei.
(2) Informatiile de la lit. e), f) si g) vor fi solicitate de catre organizatorul activitatii, in scris, operatorilor economici contractati.
ART. 4
In momentul in care grupul este constituit, cadrul didactic organizator al activitatii este obligat:
a) sa intocmeasca dosarul solicitat pentru desfasurarea activitatii conform anexei nr. 1;
b) sa obtina avizul conducerii unitatii de invatamant si aprobarea inspectoratului scolar pentru deplasare, asa cum este prevazut in anexa nr. 2. In cazul in care grupul este format din elevi apartinand mai multor unitati scolare, va fi luat avizul tuturor unitatilor de invatamant de la care provin elevii;
c) sa inainteze operatorului economic comanda scrisa, mentionand urmatoarele informatii:
- numarul de persoane din care este constituit grupul;
- varsta participantilor;
- situatii speciale referitoare la starea de sanatate a membrilor grupului;
- situatii speciale privind regimul alimentar/dieta membrilor grupului;
d) sa se asigure ca grupul nu depaseste capacitatea de cazare a unitatii vizate;
e) sa se asigure, pe toata durata taberei/excursiei, de existenta unei persoane specializate in acordarea primului ajutor, daca operatorul economic nu ofera acest lucru.
ART. 5
Inainte de plecarea in tabara/excursie/expeditie, cadrul didactic organizator va solicita membrilor grupului, precum si cadrelor didactice insotitoare:
a) semnaturile tuturor membrilor grupului de luare la cunostinta a prevederilor regulamentului taberei/excursiei/ expeditiei etc.;
b) adeverintele medicale eliberate de medicul de familie/medicul scolar, care sa ateste faptul ca starea de sanatate ii permite sa participe fara riscuri la activitatile propuse;
c) acordul parintilor/tutorilor legali conform anexei nr. 4, in functie de specificul deplasarii, semnat de catre parinti/tutorii legali si copii.
ART. 6
(1) In momentul in care sunt indeplinite conditiile de mai sus, cadrul didactic organizator al activitatii poate instiinta, in scris, comisariatul judetean pentru protectia consumatorilor din judetul unde are loc tabara/excursia despre sosirea grupului de elevi si adulti, data la care soseste, perioada de sedere.
(2) Pe tot timpul sederii, organizatorul activitatii poate sesiza comisariatul judetean pentru protectia consumatorilor, respectiv Comisariatul Municipiului Bucuresti pentru Protectia Consumatorilor, ori de cate ori considera necesar, cu privire la diferite aspecte neconcordante intre oferta operatorului economic si serviciile oferite.
ART. 7
(1) Pe durata taberei/excursiei/expeditiei, cadrele didactice organizatoare si insotitoare au obligatia sa ia toate masurile pentru asigurarea securitatii elevilor.
(2) Pentru asigurarea securitatii elevilor, cadrele didactice mentionate la alin. (1) vor avea in vedere, cel putin, urmatoarele masuri:
a) sa selecteze cate un cadru didactic pentru fiecare 10 elevi participanti pentru a-i insoti si supraveghea pe toata perioada excursiei/taberei;
b) sa evalueze riscurile asociate activitatilor propuse;
c) sa se implice direct in activitatile copiilor;
d) sa ia masuri de prevenire/reducere a riscurilor de vatamare a participantilor;
e) sa cunoasca si sa aplice standardele de siguranta a elevilor;
f) sa anunte imediat institutiile specializate (politia, salvarea) si parintii in cazul vatamarii elevilor;
g) sa asigure transportul elevilor la unitati medicale in cazul vatamarii elevilor;
h) sa cunoasca si sa aplice modul de utilizare in siguranta a echipamentelor necesare pentru buna desfasurare a activitatilor programate;
i) sa se asigure ca toti participantii au echipamentul necesar si ca il utilizeaza in conditii de siguranta;
j) sa se asigure ca elevii au pregatirea minimala pentru desfasurarea anumitor activitati;
k) sa adapteze activitatile la varsta, stadiul de dezvoltare, nevoile si ritmul elevilor participanti.
ART. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele conditii si le puteti descarca din Monitorul Oficial

2 Comentarii la articol

 • Ce sunt taberele de agrement?

  08 Februarie 2014, 06:05

  1

  Taberele de agrement sunt minivacanţe (7 zile, 6 pensiuni complete) care se desfăşoară în centrele de agrement aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţii Judeţene pentru Sport şi Tineret, care au ca scop recreerea, socializarea şi relaţionarea, prin îmbinarea activităţilor artistice, cu cele practice şi cu aventura. Elevii vor învăţa să se bucure de călătorii, de distracţie şi de ceea ce pot învăţa şi construi împreună.

 • marin gabriela

  19 Februarie 2014, 23:38

  2

  Din OMEN 3060/2014, pct. 1.2. nu este formulat corect, deoarece transportatorul nu stabileste pretul/persoana, ci pe km. Nu este ca in cazul mijloacele de transport in comun. Pretul pe persoana il poate stabili agentia care a facut oferta.

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *