Cerere de restituire taxa specială de poluare pentru autoturisme şi autovehicule

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

ORDIN nr. 1.961 din 29 noiembrie 2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

Având în vedere prevederile art. 46 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 742.977 din 24.11.2023, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul I Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 22 şi 23, cu următorul cuprins:
22. Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget, prevăzută în anexa nr. 22;
23. Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 23.
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 3 Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentul ordin.
3. După anexa nr. 21 se introduc două noi anexe, anexele nr. 22 şi 23, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
Articolul II Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
– La articolul 2, după punctul 37 se introduc două noi puncte, punctele 38 şi 39, cu următorul cuprins:
38. decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget;
39. decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *