Formulare si documente utilizate în control de Direcţia Generala Antifraudă Fiscală

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

ANAF a emis Ordinul 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Avand in vedere prevederile:
    - art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
    - art. 7 lit. B pct. 25 din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; - art. 228 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013,

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba modelul si continutul formularelor utilizate in activitatea de control a Directiei Generale Antifrauda Fiscala, prevazute in anexele nr. 1a-5a, care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum urmeaza:
    1. Proces-verbal - cod 14.13.22.1/1a - anexa nr. 1a;
    2. Proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri - cod 14.13.22.1/2a - anexa nr. 2a;
    3. Proces-verbal de sigilare/desigilare - cod 14.13.22.1/3a - anexa nr. 3a;
    4. Invitatie - cod 14.13.22.1/4a - anexa nr. 4a;
    5. Nota explicativa - cod 14.13.22.1/5a - anexa nr. 5a.
    ART. 2
    Formularele prevazute la art. 1 se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexele nr. 1b-5b, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 3
    Caracteristicile de tiparire si editare, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor prevazute la art. 1 sunt stabilite in anexele nr. 1c-5c, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 4
    Directia Generala Antifrauda Fiscala, Directia generala de investitii, achizitii publice si servicii interne, Directia generala de buget si contabilitate, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si Directia generala de tehnologia informatiei din Agentia Nationala de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *