Modelul formularelor stabilire impozite prin autoimpunere

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

ART. I
 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea
modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, se
înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
2. Anexa nr. 2 "Declarație rectificativă", cod 14.13.01.00/r, se înlocuiește cu anexa nr. 2 la
prezentul ordin.
3. Anexa nr. 4 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de
plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs", se modifică și se completează după cum urmează:
 a) La capitolul I "Depunerea declarației", după al treilea paragraf se introduce următorul text:
 "În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a
obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de
drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului.
De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de
identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența."
b)
 La capitolul II "Completarea declarației", subpunctul 3.1.5 de la punctul 3 se abrogă.
4. La anexa nr. 5 "Instrucțiuni de completare a formularului 710 «Declarație rectificativă», cod
14.13.01.00/r", la capitolul I "Depunerea declarației", după al patrulea paragraf se introduce
următorul text:
 "În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a
obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de
drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului.
De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului», la rubrica «Cod de
identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența."
 ART. II
 Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile aferente lunii septembrie 2017, cu
termen de declarare până la data de 25 octombrie 2017, inclusiv.
 ART. III
 Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
 ART. IV
 Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a
colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de
administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile
fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *