Modelul formularului 230

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

ANAF a aprobat Procedura privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii". Totodata s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului "Notificare privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult".

Pentru formularele 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" depuse, compartimentul de specialitate întocmeşte o evidenţă a cererilor, în format electronic.

Evidenţa cererilor conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele informaţii:
a) denumirea contribuabilului (nume, prenume);
b) domiciliul fiscal al contribuabilului (adresa de domiciliu);
c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală;
d) modul de depunere a formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii". Astfel, prin aplicaţia informatică se marchează   modalitatea   de   transmitere   a   cererilor   (prin   poştă   -   în   mod   individual   sau   prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou sau direct la registratura organului fiscal - în
mod individual sau prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou);
e) datele de identificare ale entităţii nonprofit/unităţii de cult (denumirea, codul de identificare fiscală, contul bancar - IBAN);
f) suma reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit/unităţilor de cult;
g) numărul de înregistrare a cererii;
h) numărul şi data notificării;
i) data confirmării de primire a notificării;
j) numărul şi data adresei de răspuns a contribuabilului;
k) răspunsul contribuabilului ca urmare a notificării (da - recunoaşte opţiunea, nu - neagă opţiunea);
l) numărul şi data borderoului care se transmite unităţii de trezorerie.

Descarca Declaratia 230

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *