Noul Cod Fiscal 2016

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Legea 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficia nr. 688 din 10 septembrie 2015. Noul cod fiscal intra in vigoare de la 1 ianuarie 2016.

ART. 1
    Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
    (1) Prezentul cod stabileşte: cadrul legal privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale; contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale; modul de calcul şi de plată a acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale. De asemenea, autorizează Ministerul Finanţelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea prezentului cod şi a legilor de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri în aplicare.
    (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Codul de procedură fiscală.
    (3) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat.
    (4) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind ajutorul de stat.
    ART. 2
    Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal
    (1) Impozitele şi taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
    a) impozitul pe profit;
    b) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
    c) impozitul pe venit;
    d) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
    e) impozitul pe reprezentanţe;
    f) taxa pe valoarea adăugată;
    g) accizele;
    h) impozitele şi taxele locale;
    i) impozitul pe construcţii.
    (2) Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
    a) contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
    b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    d) contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;
    e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;
    f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *