Noutati privind declaratia 112 la luna ianuarie 2014

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordin 1977/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“. Act normativ publicat in Monitorul Oficial 57 din 2014.

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 lit. e), f) si g) si art. 296^19 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
(2) Obligatia mentionata la alin. (1) le revine si persoanelor prevazute la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) si (1^13) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. Anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" si anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la formularul 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" se modifica si se inlocuiesc cu anexa nr. 1.1 "Anexa angajator" si anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat", prevazute in anexa nr. 1.
3. Anexa nr. 2 "Nomenclatorul «Creante fiscale»" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
4. Anexa nr. 3 "Nomenclatorul «Subventii/scutiri/reduceri»" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.
5. Anexa nr. 4 "Nomenclatorul «Tip asigurat pentru alte entitati asimilate angajatorului»" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4.
6. Anexa nr. 5 "Nomenclatorul «Tip asigurat»" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5.
7. Anexa nr. 7 "Instructiuni de completare a formularului 112 «Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate»" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 6.

ART. II
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. III
(1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile declarative aferente lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit.
ART. IV
Directiile de specialitate si structurile subordonate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. V
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *