Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Prin proiectul de ordin se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Informațiile cuprinse în raportările contabile se bazează pe reglementările contabile aplicabile fiecărei categorii de operatori economici, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare sau Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de ordin este structurat astfel încât să rezulte care este conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entităţi în funcţie de reglementările contabile aplicabile.

Menţionăm că pentru raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor prezentate este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.  

Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, informațiile propuse a se raporta conform prezentului proiect de ordin au fost stabilite în urma consultării instituţiilor care utilizează baza de date a Ministerului Finanţelor Publice.

Raportările contabile la 30 iunie 2020 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *