ANAF si sancţiunile internaţionale

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3486/2020 privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale (MO 881 din 28 septembrie 2020).

PROCEDURĂ privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

Procedura defineşte activităţile desfăşurate de direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţiei generale de
administrare a marilor contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi unităţilor subordonate acestora, în vederea dispunerii şi aplicării măsurilor
de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau juridice
identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de
persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, sau de revocare a măsurilor dispuse.

Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

În aplicarea prezentei proceduri structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală desfăşoară următoarele activităţi:
a) monitorizarea actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni internaţionale;
b) publicitatea şi comunicarea actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni
internaţionale;
c) gestionarea din oficiu a informaţiilor şi soluţionarea înştiinţărilor privind
persoanele sau entităţile desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale;
d) identificarea persoanelor sau entităţilor desemnate de regimurile de sancţiuni
internaţionale şi a fondurilor sau resurselor economice deţinute de acestea;
e) analizarea informaţiilor colectate cu privire la persoanele sau entităţile desemnate
de regimurile de sancţiuni internaţionale;
f) identificarea sau individualizarea fondurilor sau resurselor care fac obiectul
sancţiunilor internaţionale;
g) emiterea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul
sancţiunilor internaţionale;
h) aplicarea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul
sancţiunilor internaţionale;
i) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva ordinelor de blocare a fondurilor sau
resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale;
j) autorizarea unor tranzacţii pentru protejarea drepturilor terţilor;
k) autorizarea unor tranzacţii pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi
entităţilor desemnate;
l) administrarea bunurilor cărora li se aplică sancţiuni internaţionale;
m) crearea şi gestionarea bazei de date centralizate cu privire la fonduri şi resurse
economice blocate;
n) monitorizarea periodică a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi
resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale;
o) revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor
economice în domeniul sancţiunilor internaţionale atunci când măsura dispusă nu se
mai justifică;
p) constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor
internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 202/2008.0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *