Noile taxe pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in 2014

Legislatie fiscala  |  0 comentarii

Monitorul Oficial nr. 77 din 2014. Hotararea nr. 1 din 24 Ianuarie 2014 a Camerei Consultanților Fiscali  privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014. In baza prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificarile ulterioare, Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 24 ianuarie 2014, hotaraste:

ART. 1
In anul 2014, cuantumul taxei pentru examen, respectiv cuantumul taxei pentru interviu - in vederea atribuirii calitatii de consultant fiscal - este in valoare de 500 lei.
ART. 2
Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.
ART. 3
Directia de servicii generale va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. 4
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali, Ion-Toni Teau

Bucuresti, 24 ianuarie 2014.
Hotararea 1/2014

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *