Sedinta Guvernului Romaniei din 29 Decembrie 2016

Noutati in Monitorul Oficial gratuit  |  0 comentarii

Joi, 29 Decembrie 2016: Actele normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 29.12.2016

1. Hotarare pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 si la 2 noiembrie 2016 la Bucuresti, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a administratiei fiscale, semnat la Bucuresti la 8 mai 2013
2. Hotarare privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei, in lei, la Organizatia Internationala a Francofoniei (OIF), pentru punerea in aplicare a ''Memorandumului de parteneriat cu privire la Initiativa Francofona Nationala 2015-2018, in cadrul Programului OIF pentru limba franceza in relatiile internationale'', pentru anul 2016
3. Hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
4. Hotarare pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL).
5. Hotarare privind inscrierea unor terenuri aflate in administrarea Ministerului Energiei in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6. Hotarare privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
7. Hotarare privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in proprietatea publica a statului, precum si inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Ministerului Sanatatii prin unitati aflate in subordine
8. Hotarare privind modificarea anexei nr.41 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
9. Hotarare pentru modificarea art.10 alin (3) din Hotararea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.
10. Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1570/2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto si a Hotararii Guvernului nr.120/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1570/2007 privind infiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbarile climatice si de abrogare a Deciziei nr.280/2004/CE
11. Hotarare privind modificarea si completarea anexei nr.44 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12. Hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015
13. Hotarare pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi, pentru anul 2017
14. Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.588/2016 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia-S.A
15. Hotarare pentru prorogarea termenului prevazut la art.2 lit.i) din Hotararea Guvernului nr.678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit
16. Hotarare privind stabilirea masurilor necesare pentru restituirea sumelor incasate in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unui bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria tezaurul patrimoniului cultural national mobil
17. Hotarare privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome ''Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat'' in administrarea Ministerului Afacerilor Externe.

0 Comentarii la articol

Posteaza un comentariu

Campurile marcate sunt obligatorii *